Alle utgiftene til advokat dekkes av ditt forsikringsselskap.

Stian Henriksen
Advokat

Vi vet hvilke rettigheter du har når du blir skadet i en arbeidsulykke.

Lene Wallem
Advokat / Partner

Vi har mange fornøyde klienter.

Anette Torgersen
Advokat / Partner

Jeg har lang erfaring som advokat og fra forsikringselsskapet Gjensidige

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Vi får gode løsninger uten å måtte gå i retten

Fredrik Eriksen
Advokatfullmektig

Søk om gratis advokat

Har du blitt utsatt for en yrkesskade?


Du kan du ha krav på erstatning. Vi kan reglene om yrkesskade og har god kunnskap om hvilke rettigheter du har som skadet etter arbeidsulykke. Vi hjelper deg med å få full erstatning.

Vår erfaring er at den skadde får vesentlig mer i erstatning ved å bruke advokat, enn når de tar hånd om saken sin selv. Det er lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig. Det beste er at alle utgiftene til advokat som regel dekkes av forsikringsselskapet. Det sjekker vi med en gang vi starter saken. Fagsiden om yrkesskader er opprettet av Osloadvokatene som har over 20 års erfaring med å bistå i yrkesskadesaker. Vi har noen av landets dyktigste advokater på dette fagområdet. Hos oss kan du være trygg på at din sak er i de beste hender.Vi bistår klienter fra hele Norge og også klienter bosatt i utlandet.

Hvorfor Osloadvokatene?

 • 20 års erfaring

  Med mer enn 20 års erfaring har vi erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!

 • Spisset kompetanse

  Osloadvokatene er delt opp i team som jobber med hvert sitt område. Det sikrer deg en ekspert.

 • Ledende på flere fagområder

  Vi er ledende innen familierett, erstatningsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett.

 • Fri rettshjelp

  Vi søker om eventuell fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter.